HOME
PELAWAT
PROFILE JABATAN
PERASMIAN
HTAA LINK
SIHAT SEJAHTERA
LIRIK

Perkhidmatan

Sukarelawan Hospital

Latihan

Kemudahan

Pelan Lokasi

Klinik-Klinik

 Masuk Wad / Discaj

Waktu Melawat

Pas Pelawat

Pendidikan Kesihatan

HTAA menyediakan latihan pra perkhidmatan, dalam perkhidmatan dan lepasan ijazah.

Pra Perkhidmatan -  merupakan latihan sebelum dilantik menjawat jawatan dalam perkhidmatan kerajaan.

1. Penempatan Pegawai Pelatih seperti Pegawai Perubatan Siswazah, Pegawai Farmasi, Pembantu Farmasi, Jurupulih Anggota, Jurupulih Carakerja dll.
2. Kolej Kejururawatan

Dalam Perkhidmatan - merupakan latihan bagi kakitangan yang sedang berkhidmat.  HTAA mengendalikan latihan untuk kakitangan peringkat HTAA dan peringkat negeri Pahang.

Latihan dalam perkhidmatan tahun 2000

Latihan

Bilangan Sesi

Jumlah Peserta
Peringkat Negeri Pahang

7

316
Peringkat HTAA

17

1578

Lepasan Ijazah -  HTAA turut mengendalikan latihan peringkat sarjana untuk kakitangan Kementerian Kesihatan Malaysia, seperti Sarjana Kesihatan Keluarga.