Ecommerce Solution Free Web Space Free Web Site Web Hosting

Penerbitan

Pekeliling

Kalendar Aktiviti

Perangkaan

Program Kualiti

Perkhidmatan Baru

Penerbitan

BERITA HTAA  -   Memuatkan berita dan laporan aktiviti semasa HTAA.  Diterbitkan secara bulanan.  Keterangan lanjut, sila hubungi Sidang Ridaksi Berita HTAA Tel :09-5133333 samb. 7047, 7113

BULETIN Q   -  Memuatkan berita, kertas kajian dan laporan perkembangan Program Kepastian Kualiti (Quality Assurance Programme) di HTAA. Diterbitkan 3 bulan sekali (suku tahunan).   Keterangan lanjut, sila hubungi Sidang Ridaksi Buletin Q HTAA Tel : 09-5133333 samb. 2043.

INFORMA -  Memuaatkan berita dan laporan aktiviti tahunan HTAA.  Diterbitkan setahun sekali.    Keterangan lanjut, sila hubungi Sidang Ridaksi Informa 09-5133333 samb. 2002, 2027, 2043, 7047 dan 7113.  

LAPORAN TAHUNAN   -  Memuatkan laporan dan pencapaian perkhidmatan HTAA.  Diterbitkan setahun sekali.  Keterangan lanjut, sila hubungi Sidang Pengarang Lapotan Tahunan HTAA 09-5133333 samb. 2002, 2027, 2043, 7047 dan 7113.