Ecommerce Solution Free Web Space Free Web Site Web Hosting

 

 

 

 

 

 

 

Penerbitan

Pekeliling

Kalendar Aktiviti

Perangkaan

Program Kualiti

Perkhidmatan Baru

Pekeliling

Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam

Pekeliling Pengarah Kesihatan Pahang

Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan

PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM

PKPA 1/1991 Panduan meningkatkan kualiti layanan urusan melalui telefon
PKPA 2/1991 Panduan pengurusan mesyuarat dan urusan jawatankuasa-jawatankuasa kerajaan
PKPA 3/1991 Anugerah inovasi perkhidmatan awam
PKPA 4/1991 Panduan mengenai strategi-strategi peningkatan kualiti dalam perkhidmatan awam
PKPA5/1991 Panduan mengenai sistem penjadualan yang persepadu
PKPA6/1991 Panduan mengenai peningkatan produktiviti dalam perkh idmatan awam
PKPA7/1991 Panduan mengenai kumpulan meningkat mutu kerja (kmk)
PKPA8/1991 Panduan mengenai manual prosedur kerja dan fail meja
PKPA9/1991 Panduan mengenai pelaksanaan dasar pensyarikat Malaysia
PKPA10/1991 Panduan mengenai peningkatan kualiti perkhidmatan kaunter
PKPA11/1991 Panduan mengenai tatacara penggunaan borang tindakan kerja
PKPA 1/1992 Panduan pengurusan kualiti menyeluruh (tqm) bagi perkhidmatan awam
PKPA2/1992 Garis panduan peracangan dan penyediaan projek pembangunan
PKPA 3/1992 Garis panduan sistem perakaunan mikro (spm)
PKPA 4/1992 Pengendalian panduan awam
PKPA1/1993 Panduan mengenai mesyuarat pagi
PKPA 2/1993 Garis panduan mengenai pemberian anugerah perkhidmatan cemerlang perkhidmatan awam
PKPA 3/1993 Panduan mengenai piagam pelanggan
PKPA 1/1994 Panduan pelaksanaan sistem pemulihan perkhidmatan
PKPA 1/1995 Penggunaan butiran maklumat di dalam borang permohonan dan kriteria tertentu sebagai asas membuat keputusan ke atas permohonan
PKPA 1/1996 Panduan mengenai perlaksanaan sistem perakaunan berkomputer yang standard di badan-badan berkanun persekutuan "standard accounting system for government agencies" (saga)
PKPA 2/1996 Garis panduan bagi melaksanakan ms iso 9000 dalam perkhidmatan awam

[KE ATAS]

PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN KESIHATAN NEGERI PAHANG

Bil. PKPK 1/96 Pekeliling kemajuan pentadbiran kesihatan kesihatan pahang 1/96
Bil. PKPK 2/96 Manual prosedur kerja
Bil. PKPK 3/96 Garis panduan mengenai peraturan peruntukan bagi rumah jabatan kesihatan
Bil. PKPK 4/96 Garis panduan menyiasat aduan terhadap perkhidmatan hospital dan kesihatan.
Bil. PKPK 5/96 Panduan pengurusan pusat tanggungjawab kementerian kesihatan malaysia.
Bil. PKPK 1/97 Buku pengurusan perkhidmatan ambulans bagi jabatan kesihatan awam.
Bil. PKPK 2/97 Buku pergerakan kakitangan.
Bil PKPK 3/97 Buku kehadiran bagi kakitangan kesihatan luar.
Bil. PKPK 4/97 Buku maklumat lawatan penyeliaan/inspektorat jabatan kesihatan negeri pahang darul makmur
Bil. PKPK 5/97 Cadangan/garis panduan untuk mengawal perbelanjaan Jabatan kesihatan negeri pahang darul makmur.
Bil PKPK 5/98 Mengawal perbelanjaan – kuasa menandatangani pesanan tempatan (LPO).
Bil.PKPK 1/98 Clinikal practice guideline.
Bil. PKPK 2/98 Troli kecemasan (emergency trolley)..
Bil. PKPK 3/98 Peranan dan tanggungjawab penolong pegawai tadbir (rekod perubatan) di hospital
Bil. PKPK 4/98 Hospital operational policies.
Bil. PKPK 5/98 Tata kelakuan (code of conduct) bagi kakitangan hospital.
Bil. PKPK 6/98 Garis panduan memproses/menilai permohonan pertukaran/penempatan pegawai perubatan dalam negeri pahang.
Bil. PKPK 7/98 Protokol pengurusan jabatan kecemasan.
Bil. PKPK 8/98 Dasar operasi dan garis panduan untuk pekhidmatan farmasi diprogram kesihatan awam, kementeian kesihatan malaysia.
Bil. PKPK 9/98 Panduan untuk mengelakkan tersilap serah bayi di hospital-hospital negeri pahang darul makmur.
Bil. PKPK 10/98 Pendidikan kesihatan pergigian bagi ibi-ibu mengandung.
Bil. PKPK 11/98 Surat pelepasan bagi anggota yang bertukar/tamat perkhidmatan.
Bil PKPK 12/98 Garis panduan bagi memperkukuhkan aktiviti pendidikan pesakit di hospital.
Bil. PKPK 13/98 Garis panduan intergrated patientes case notes, bagi semua hospital dalam negeri pahang darul makmur.
Bil. PKPK 14/98 Garis panduan bagi menyergamkan jadual kerja malam dan pemberian hari kelepasan ("off") selepas kerja malam.
Bil. PKPK 15/98 Garis panduan aktiviti kawalan filaria.
Bil PKPK 16/98 Senarai semak pengurusan kewangan nagi pengurus-pengurus PTJ.

[KE ATAS]

PEKELILING KETUA PENGARAH KESIHATAN

Bil.1/1997 Garis panduan mengenai kod pakaian anggota penal temuduga Kementerian Kesihatan Malaysia.
Bil.2/1997 Garis panduan mengenai kod pakian calon-calon yang menghadiri temuduga untuk perlantikan baru dibawah Kementerian Kesihtan Malaysia.
Bil.3/1998 Garis panduan memberi kelonggaran syarat khidmat wajib kepada pakar perubatan dan pegawai perubatan warganegara Malaysia yang ingin kembali berkhidmat di negara ini.
Bil.5/1998 Mempamerkan kenyataan visi, misi dan nilai koporat Kementerian Kesihatan Malaysia.

[KE ATAS]