Ecommerce Solution Free Web Space Free Web Site Web Hosting

Penerbitan

Pekeliling

Kalendar Aktiviti

Perangkaan

Program Kualiti

Perkhidmatan Baru

 Program Peningkatan Kualiti

Promosi Imej Jabatan  -  Satu pendekatan dalam melaksanakan usaha-usaha peningkatan kualiti di HTAA, menerusi empat aspek utama :  Persekitaran Luar dan Dalam Hospital; Sistem Perkhidmatan, Disiplin dan Peranan Kakitangan, serta Sistem Informasi. 

Kumpulan Meningkatkan Mutu Kerja (KMK) -  HTAA mempunyai 22 kumpulan KMK.  Konvensyen KMK Peringkat HTAA diadakan setiap tahun.  Keterangan lanjut, sila hubungi Jawatankuasa Kerja KMK Tel. 09-5133333 samb. 7110 dan 7111.

`Quality Assurance Programme' (QAP)   -  HTAA melaksanakan 25 kajian QAP setiap tahun dalam usaha memastikan kualiti perkhidmatan sentiasa menepati piawaian.  Keterangan lanjut, sila hubungi Jawatankuasa Kerja QAP Tel. 09-5133333 samb.2043

`Do It Yourself' (DIY) -   Konsep DIY telah diperkenalkan oleh Pengarah HTAA, Dr. Ahmad Razin bin Dato' Haji Ahmad Mahir.  Pelaksanaan kerja secara DIY terbukti menjimatkan kos, menggalak kreativiti dan inovatif, meyemai sikap pro aktif serta menjalin kemesraan antara kakitangan.

Inovasi  -   KMK, QAP dan DIY telah menjadi budaya kerja di HTAA.  Lantaran itu, banyak inovasi tercipta menerusi program-program tersebut.